Bijbelboek Orgel

Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

Jesaja 43:1

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over ik zie wat jij niet ziet


Datum: 19 juli 2016

Zondag 24 juli leidt ds. W. van 't Spijker uit Hilversum de morgendienst in De Wegwijzer.

 Om 10 uur luisteren we naar een woord van Jezus. Het zijn de laatste woorden die we van Hem hebben. Opgetekend door Johannes, in de Openbaring. Jezus zegt: Ik kom spoedig! Hij zegt dat drie keer in het gelezen gedeelte. Wie iets een aantal keer herhaalt, wil daarmee iets bereiken. Je kunt woorden herhalen, om daarmee datgene wat je zegt, te bevestigen. Je hoeft er niet aan te twijfelen of datgene, wat gezegd wordt, waar is, je mag daarvan uit gaan. Je kunt ook woorden herhalen, om ze aan een ander extra in te prenten, zodat ze niet meer vergeten worden. Zo geeft Jezus tot drie keer toe de verzekering: Ik kom spoedig.

 De avonddienst begint om 18:30 uur en wordt door A. Hofland geleid, hij is student aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. De schriftlezing is Mattheus 13: 10-17 en het thema van de verkondiging is: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten