Orgel Bijbelboek

want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Psalmen 91:11-12

Nieuws

Terug naar overzicht

Waakzaam zijn in De Wegwijzer


Datum: 11 juli 2016

 

Zondag 17 juli leidt ds. W.J. Quist uit Amersfoort beide diensten in De Wegwijzer.

 Om 10 uur is de schriftlezing uit Lucas 12: 13-40. Jezus komt terug naar deze / onze aarde. Wist u dat? Zou u daar blij mee zijn of juist helemaal niet? Christen geloven er stellig in en in de verkondiging gaat het daarover. Het thema is dan: “Waakzaam zijn… hoe doe je dat?”

 De avonddienst begint om 18:30 uur, dan wordt Jozua 5: 13 - 6: 5 gelezen. Er wordt vandaag veel gepiekerd, door heel veel mensen. Dat kun je je toch wel voorstellen? Er is zo veel aan de hand, in ons land, in de Europese- en de wereldpolitiek. Wie zou niet piekeren, je doet het zo maar. Die ‘tegendraadse’ bijbel roept ons op om dat niet te doen.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten