Orgel Bijbelboek

Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de HERE.

Spreuken 22:2

Nieuws

Terug naar overzicht

Gered door genade, niet door een goede indruk


Datum: 04 juli 2016

Zondag 10 juli leidt ds. G. Vos de morgendienst in De Wegwijzer.

 Om 10 uur is de Schriftlezing uit Handelingen 5:1-11. Ananias en Saffira zijn een echtpaar dat Christus heeft leren kennen. Alleen op voorspraak van Christus zijn ze gered. Zij hebben ook de Heilige Geest ontvangen. Die maakt hen gevoelig voor de behoeften van mensen. Ze geven ruimhartig. Prachtig. Ze doen echter alsof het meer is. Daar legt Petrus de vinger bij. Geen praatjes maken. Niet doen alsof. Je wordt gered door genade en niet door een goede indruk.

 Voor de avonddienst (aanvang 18:30 uur) heeft ds. Vos geruild met ds. P. Veerman uit Wilnis. De Schriftlezing is uit Galaten 5 vers 22-26. Het thema van de preek: De vrucht van de Geest is vrede. Vrede als vrucht van de Geest is het omgekeerde van bezorgdheid, angst en stress. In Christus schenkt God ons vrede die het verstand te boven gaat. De Heilige Geest geeft vrede zodat wij zijn opgewassen tegen allerlei situaties in het leven.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten