Bijbelboek Orgel

En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.

Lukas:13;30

Nieuws

Terug naar overzicht

Doopdienst in De Wegwijzer


Datum: 27 juni 2016

Zondag 3 juli leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer.

's Morgens om 10 uur wordt tijdens de dienst een kind uit de gemeente gedoopt. De verkondiging gaat over Handelingen 16: de geschiedenis van de gevangenbewaarder in Filippi. Hij stelt zijn vertrouwen op de naam van Christus. Hij wordt gedoopt met heel zijn huis. Waarom worden er verschillende keren mensen in het boek Handelingen gedoopt met hun huisgezin of huishouding? Hoe komt dit op uit het onderwijs van Christus en de profeten?

 In de avonddienst (aanvang 18:30 uur) denkt ds. Vos met de aanwezigen na over een vergeten thema: de eigen plek van een gezin en huishouding in de gemeente van het nieuwe verbond.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten