Bijbelboek Orgel

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Efeziers 2:10

Nieuws

Terug naar overzicht

Heilig Avondmaal vieren in De Wegwijzer


Datum: 06 juni 2016

Zondag 12 juni leidt ds. G. Vos de diensten in De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.

 Je hebt een vliegticket. Je wilt aan boord gaan. Maar dingen die kwaad kunnen in de ogen van de vliegleiding mogen niet mee aan boord. Dus geef je die af voordat je in het vliegtuig stapt. Dat is soms vervelend. Zo gaat het ook bij het vieren van het Heilig Avondmaal. In 1 Korinthe 10:14 zegt Paulus: dingen die verkeerd zijn in Gods ogen geef je af, voordat je avondmaal viert. Dat lijkt vervelend. Maar je zult merken - juist door het avondmaal - dat je zonder kunt. Daarover gaat het in de morgendienst om 10 uur.

In de avonddienst om 18:30 uur is het thema: "Niet zuur, maar blij". In Johannes 16 gaat het over wat de Heilige Geest doet in ons hart en leven. Hij laat ons zien wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Maar waar die Geest van de Here is, is ook vrijheid, lees je in 1 Korinthe 5. Benieuwd wat Paulus daar nog meer over te zeggen heeft?

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten