Bijbelboek Orgel

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting.

2 Korintiërs 1:3

Nieuws

Terug naar overzicht

Hulp uit de verdrukking in De Wegwijzer


Datum: 17 mei 2016

 

Zondag 22 mei leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

 In middagdienst van 15 mei kwam het reinigende werk van de heilige geest aan bod. In de middagdienst van 22 mei verdiepen we ons in een ander aspect van de heilige geest. De dag na de uitstorting van de heilige geest gaan de discipelen in de tempel verder praten met de bezoekers over wat er gebeurd is. Alle inwoners zijn nog diep onder de indruk van de uitstorting van de geest van Christus op de pinksterdag. De leiders van het volk echter willen maatregelen. Ze nemen Petrus en Johannes gevangen. De preek gaat over het geloof in het gebed van de gemeente in Handelingen 4. De gemeente schiet niet in de angst. Ze wijst God op voorbeelden uit het verleden waarin hij geholpen heeft uit de verdrukking.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten