Orgel Bijbelboek

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes 11:25-26

Nieuws

Terug naar overzicht

Pinksteren vieren in De Wegwijzer


Datum: 09 mei 2016

 

Zondag 15 mei is het Eerste Pinksterdag en leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer.

 Om 10 uur is de schriftlezing uit Handelingen 2. In deze dienst wordt het pinksterprojekt van de zondagsschool afgerond en doet een jong echtpaar belijdenis van het geloof. Het blijft een bijzondere geschiedenis. Christus' volksgenoten waren vaak onder de indruk van het onderwijs en de wondertekenen, en zijn leerlingen in het bijzonder. Toen Christus zijn leven gingen afleggen om daarna weer op te staan, toen haakten de meesten af. Door de ontmoetingen met de opgestane en verheerlijkte keerde het vertrouwen weer terug. Pas door de komst van de Heilige Geest konden ze zelfstandig aan het werk met de grote opdracht.

 De middagdienst begint om 17 uur. Op Pinksteren blijkt ook dat Johannes de Doper Pinksteren al had aangekondigd, als een geschenk van Christus. Op een bijzondere manier was de komst van de Heilige Geest hoorbaar en door Christus zichtbaar. De omstanders wisten dat God zelf zich openbaarde in het geluid als van een wind en in verschijnselen als van vuur.

 Maandag 16 mei is het Tweede Pinksterdag. Om 10 uur leidt ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep de dienst, die vanuit Efeze 5:18 zal gaan over de vraag: Waar ben ik vol van? Je kan het soms zomaar aan wijzen. Mensen zijn vol van een gebeurtenis in hun leven, blij of juist intens verdrietig, het hart zit er vol van en dan kun je erover blijven praten of je wordt misschien juist heel stil. Je zit zo vol van verdriet of zorg dat er niets en niemand meer bij kan. Je kan ook veel hebben of aanschaffen om de leegte in je leven te verbergen. Pinksteren vertelt over volheid die je niet zelf kunt organiseren, een volheid die geschenk is. "Wordt vervuld met de Heilige Geest" zegt de Bijbel. Dat is iets heel groots, maar hoe kan dat werkelijkheid worden?

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten