Orgel Bijbelboek

Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de HERE.

Spreuken 22:2

Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwe jeugdouderling in De Wegwijzer


Datum: 02 mei 2016

 

Op zondag 8 mei leidt ds. G. Vos de diensten in De Wegwijzer.

 Om 10 uur zal in de dienst een nieuwe jeugouderling in het ambt bevestigd worden. In Mattheus 18: 5 spreekt Jezus over de kleinen in het koninkrijk van God. Hij stelt een peuter als voorbeeld voor jongeren en volwassenen. Een peuter kent de grote wereld nog niet en moet daarin wegwijs gemaakt worden. Dat moet een ouder goed doen. Dat betekent o.a. niet afgeven op de belastingen, de politie, de politiek, rijke stinkerds en mensen die niet willen werken. Want dan wordt een ouder een struikelblok en loopt een kind vast in de samenleving. Zo is het ook in het koninkrijk der hemelen. Als je uit bent op een positie zoals de discipelen, dan laat je mensen vastlopen en ben je een struikelblok zegt Jezus. Zondagmorgen begint een nieuwe jeugdouderling met zijn taak. Hij mag jongeren ontvangen in de naam van Jezus en onderwijs van Jezus en bemoediging aanreiken.

 In de middagdienst (aanvang 17 uur) is het thema: Vader, Zoon en Heilige Geest. Met name tijdens de rondwandeling komt de wederzijdse liefde tussen Vader, Zoon en Heilige Geest sterk naar voren. Ook hun volmaakte band. In veel uitspraken van Christus komt het dankbare besef naar voren dat hij niet alleen werkt aan het heil en de redding van mensen. De Vader werkt en de Zoon werkt met de Vader. Waar de zoon werkt, daar werkt ook de Heilige Geest. Het werk van Vader, Zoon en Heilige Geest is misschien lastig te begrijpen, maar het is overduidelijk een bron van vreugde.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten