Bijbelboek Orgel

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting.

2 Korintiërs 1:3

Nieuws

Terug naar overzicht

Ds. Reinders in De Wegwijzer


Datum: 28 maart 2016

Op zondag 3 april leidt ds. B. Reinders uit Harderwijk de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. Hij was predikant in Mijdrecht in de periode 1998 - 2003.

De diaconale collecte, die in de diensten gehouden wordt, is bestemd voor de stichting 'Nachamu, Nachamu Ami'. Het doel van deze stichting is hulpverlening aan hulpbehoevenden onder het Joodse volk.

Na de morgendienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het aangrenzende verenigingsgebouw 't Kruispunt. Een kop koffie of thee staat dan klaar.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten