Orgel Bijbelboek

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:12-13

Nieuws

Terug naar overzicht

Goede vrijdag en Pasen vieren in De Wegwijzer


Datum: 21 maart 2016

Op vrijdag 25 maart is het Goede vrijdag en leidt ds. G. Vos de dienst om 19:30 uur in De Wegwijzer. Op zondag 27 maart is het Eerste paasdag en leidt dominee Vos de diensten om 10 en 17 uur.

 Slechts weinig mensen zullen bezig zijn met de vraag hoe de priesters en de levieten in de tempel van Jeruzalem Goede vrijdag en Pasen hebben beleefd. Uitgerekend op het moment dat Jezus de geest gaf scheurde het hoge gordijn voor het heilige der heiligen in tweeën. De kortste preek uit de geschiedenis voor een uitgelezen gehoor. Duidelijker kun je het niet hebben. De weg naar het heiligste is ook open voor allen die geloven dat Christus door zijn kruis lijden de toegang geopend heeft. Waar je ook weinig van hoort is dat op hetzelfde moment er een aardbeving was waardoor graven openscheurden. Verschillende lichamen van ontslapen heiligen werden opgewekt (zie Mattheus 27 v52). Deze mensen zijn teruggekeerd naar hun familie en bekenden. De aardbeving van paasmorgen luidt de opstanding van Christus in. Heel voorzichtig brengen de engelen de vrouwen op de hoogte van het feit dat Christus niet meer in dit graf is. Hij is opgestaan. Jullie moeten zijn leerlingen vertellen dat hij weer naar zijn oude werkterrein is in Galilea. Op Paasmiddag gaat het over de kracht die beschikbaar komt om voor de gerechtigheid te leven. Blijf daarvoor gaan zegt Petrus. Ook wanneer je onrecht lijdt (zie 1 Petrus2: v24,25).

 Maandag 28 maart is het Tweede paasdag. Dan leidt ds. J. van Dijken de dienst om 10 uur met als thema: 'Pasen? Niet te geloven!'. Een dode die weer leeft het is bijna niet te geloven. Vandaag niet en 2000 jaar geleden ook al niet. Totdat.... mensen de levende Jezus zelf ontmoeten. Hij kende hun naam, nam hun leven met angst en verdriet serieus, Hij wist waarover Hij sprak. Die Jezus leeft nog, bijna niet te geloven, maar als je gelooft ontvang je van Hem vrede.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten