Bijbelboek Orgel

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16

Nieuws

Terug naar overzicht

Heilig Avondmaal vieren in De Wegwijzer


Datum: 14 maart 2016

 

Op zondag 20 maart leidt ds. G. Vos de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer, die dan in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.

Een vrouw zalft de Here Jezus met heerlijk ruikende en kostbare zalf. Daar wordt commentaar op gegeven. Het antwoord van Jezus is opmerkelijk. Wie veel vergeven is, heeft veel lief (zie Lucas 7 v47). Jezus zegt tegen de critici: wie weinig vergeven wordt heeft weinig lief. Vergeving ontvangen brengt dus liefhebben met zich mee. Vergeving ontvangen maakt ook dat de gelovigen samenkomen. Je kunt het lezen in Hebreeën 10 vers 24 en 25. Vergeving ontvangen maakt ook dat mensen naar elkaar omzien in en rond de samenkomsten. Laat dat nu ook nog toenemen naarmate de dag van de wederkomst dichterbij komt. Wat een prachtig evangelie. Wie doordrongen is van vergeving gaat liefhebben. In de vieringen van het Heilig Avondmaal en de praktische uitwerking in de middagdienst willen we met deze Bijbelgedeelten bezig gaan.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten