Bijbelboek Orgel

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden

2 Korintiers 8:9

Nieuws

Terug naar overzicht

Biddag vieren in de Wegwijzer


Datum: 07 maart 2016

MIJDRECHT – Op woensdag 9 maart is het 'biddag voor gewas en arbeid'. In de Christelijke Gereformeerde Kerk 'De Wegwijzer', Koningin Julianalaan 22, worden dan twee diensten gehouden. Twee keer per jaar wordt er op een woensdag een bijzondere feestdag gevierd. Op de tweede woensdag in maart wordt de biddag, en op de eerste woensdag van november de dankdag gevierd.

De middagdienst die om 15 uur begint zal meer gericht zijn op de kinderen van de basisschoolleeftijd, die op die middag vrij hebben. We willen God erkennen als degene die het leven geeft en onderhoudt. Samen met de kinderen letten we op de Here Jezus die zijn werk niet wilde en kon doen zonder te bidden tot zijn hemelse vaderen. In presentatie, liederen en verkondiging willen we de kinderen voorbereiden op de gebeden voor levensonderhoud, gewas en arbeid.

's Avonds om 19:30 uur wordt er ook een dienst voor biddag gehouden. Dan willen we vanuit Marcus 1 nadenken over de macht van Christus. Hij wendt die aan tegen de boze en voor de behoeftige. Daarin laat hij zien wat Hij kan door het gebed. Christus heeft bij zijn hemelvaart de macht ontvangen om te zorgen voor onze ziel en voor ons lichaam. Wanneer dat bij Hem al gepaard gaat met voortdurend gebed, hoeveel te meer bij ons.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees voor de zondagsdiensten het artikel op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten