Orgel Bijbelboek

Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Lucas 6:45b

Nieuws

Terug naar overzicht

Zelfvertrouwen in De Wegwijzer


Datum: 22 februari 2016

Op zondag 28 februari leidt ds. J. Breman uit Zwijndrecht de diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur is de schriftlezing Johannes 18:1-11. De taak van een priester in de Bijbel was: onderwijs geven, bidden, zegenen en offeren. Zo zien we Jezus bezig, met dit verschil dat Hij de enige Hogepriester is die Zichzelf opoffert. Jezus, onze enige Hogepriester die ons met God de Vader verzoent, biedt Zichzelf vrijwillig als offer aan. En dat nog wel na verraad uit eigen kring (door Judas). Wat een liefde! Kom je warmen aan deze liefde!

 Om 17 uur is de schriftlezing Efeziërs 3: 1-9. Een flinke dosis zelfvertrouwen wordt in onze samenleving als iets geweldigs gezien. In de bijbel ligt dat anders, hoewel… er bestaat een vorm van nieuw, Bijbels (zelf)vertrouwen, dat zoveel vaster gefundeerd is en het voor eeuwig uithoudt. Het geheim van dit (zelf)vertrouwen is het kennen van… Christus! Het is echt waar, luister maar!

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten