Orgel Bijbelboek

Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Spreuken 3:5-6

Nieuws

Terug naar overzicht

Hulpverleningszondag in De Wegwijzer


Datum: 01 februari 2016

Op zondag 7 februari is het Hulpverleningszondag en leidt ds. G. Vos de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. In onze cultuur van het Westen is het steeds meer ieder voor zich. In Romeinen 12 zegt Paulus: tempeloffers worden er niet meer gevraagd. Wel maakt Heilige Geest dat de ontferming van God naar u ook zichtbaar wordt in de ontferming van u naar anderen. Dat roept heel veel koudwatervrees op. Als je er eenmaal in bent dan zeg je tegen anderen: kom er ook in.

 Om 17 uur begint de middagdienst. Rob heeft een spelcomputer waar hij graag mee wil spelen. Maar elke keer is dat ding kapot. Dan moeten ze weer terug naar de winkel. Het apparaat wordt gerepareerd. 'Maar nu wel de gebruiksaanwijzing lezen' zegt de medewerker. Dat klopt wel, want voortaan loopt het apparaat als een zonnetje. Wanneer we de heiligheid van God leren kennen en zijn bedoeling voor ons leven hebben we de hulp van Christus extra nodig. Je gaat het merken. Je leert Gods handleiding hanteren en zo komt er meer zon in je leven.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten