Bijbelboek Orgel

De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

Johannes 20:25

Nieuws

Terug naar overzicht

Gelijkenis van de verloren zoon


Datum: 11 januari 2016

Zondag 17 januari leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.

 ’s Morgens om 10 uur is Lucas 15: 20-21 de kerntekst. Met innerlijke ontferming bewogen, zo typeert Jezus zijn vader. Daardoor is de gelijkenis van de verloren zoon wereldwijd bekend geworden. De jongste zoon is iemand die alle contacten verbreekt met de vader. Zo typeert Jezus ons mensen. Wie breekt, die betaalt zeggen ze in de politiek, maar dat zegt God niet. Alles wat maar nodig is om het contact te herstellen betaalt de vader. In het avondmaal gedenken we hoe God de gemeenschap herstelt.

 ’s Middags begint de dienst om 17 uur. Wanneer iemand ons iets vergeeft zijn we erg blij en zoeken de mens om dit te kunnen vertellen. Wanneer God mensen vergeeft wil hij dat we nog blijven om zijn gunsten te ontvangen. Dat legt Jezus uit in Lucas 15: 22-24.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten