Orgel Bijbelboek

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting.

2 Korintiërs 1:3

Nieuws

Terug naar overzicht

De droom van Jacob in De Wegwijzer


Datum: 28 december 2015

Zondag 3 januari leidt prof.dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten in De Wegwijzer.

 ’s Morgens om 10 uur gaat de verkondiging over hoe God de Vader Jezus doet opgroeien (Lucas 2:40 en 52). Hij sterkt Jezus in de geest, dat wil zeggen: in zijn hart, door de Heilige Geest. Daardoor neemt Jezus toe in wijsheid en grootte. Dat laatste –grootte– wil zeggen dat Hij daarin steviger wordt, doordat Hij groeit in kennis van de Schriften en van de weg die de Here met Hem wil gaan. Dat God Jezus zo onder zijn hoede neemt werkt uit dat Hij steeds meer in de gunst staat bij God en de mensen.

 De middagdienst (aanvang 17 uur) gaat over Genesis 28: de droom van Jacob, de trap uit de hemel. God ontfermt zich over Jacob die op de vlucht is voor zijn broer en in het open veld moet overnachten. Jacob is op weg naar de familie van zijn moeder, maar de toekomst is onzeker. Het is de goedheid van God dat Hij Jacob belooft te beveiligen: de engelen gaan de trap op en neer om hem te beveiligen. Hij geeft Jacob ook beloften voor de toekomst: de Here gaat met hem verder in de lijn van het verbond met Abraham.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten