Orgel Bijbelboek

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,


Filippenzen 3:20

Nieuws

Terug naar overzicht

Bericht van een engel in De Wegwijzer


Datum: 14 december 2015

 

Zondag 20 december leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur staat de tekst uit Mattheus 1:20 centraal. Een engel kondigt de geboorte van Johannes, de heraut van Jezus, aan. Iedereen is blij. Een engel bericht Maria: je zult zwanger worden. Dit is gecompliceerd. Maria vraagt: hoe zal dat kunnen? Ik heb nog geen omgang met een man gehad. De uitleg van de engel overtuigt haar, maar Jozef niet. Dit kun je niemand uitleggen. Hij trekt zich terug. Wat is er gebeurd dat Jozef toch blijft?

  Om 17 uur begint de middagdienst. We zijn ermee vertrouwd dat het feest van drie koningen na de geboorte van Christus volgt. De uitleg gaat over machthebbers die een eigen rol speelden in de geboorte van Christus. Zonder dat te willen en zonder dat te weten. Zou dat nog kunnen? Machthebbers die onbedoeld in dienst staan van koning Christus? Lucas 1:2 geeft aanleiding tot doordenken.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten