Bijbelboek Orgel

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Johannes 14:2

Nieuws

Terug naar overzicht

Voor God is niets onmogelijk


Datum: 07 december 2015

Zondag 13 december leidt ds. R. Kok uit Sliedrecht om 10 uur de morgendienst in De Wegwijzer. De Schriftlezing is uit Lukas 1: 26-38. Voor God is niets onmogelijk. Dat zie je door héél de heilsgeschiedenis heen. Het was voor God niet onmogelijk dat God mens werd. Daarom is het voor Hem zeker niet onmogelijk dat het dit jaar voor het eerst of opnieuw kerstfeest wordt in uw of jouw leven. In de overgave van ons leven aan de Zaligmaker, zoals bij Maria.

 Om 17 uur leidt student A. Voorwinden uit Apeldoorn de middagdienst, de verkondiging gaat over Genesis 3:15. Adam en Eva en de verboden vrucht: een bekende geschiedenis. In dit verhaal speelt ook God een cruciale rol. Nadat Hij de Satan heeft vervloekt, heeft Hij ook een woord voor de mensheid. Hij belooft redding door vijandschap teweeg te brengen tussen de duivel en de mensen. Uiteindelijk is dit een belofte over de komst van Jezus.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten