Orgel Bijbelboek

Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

1 Korintiers 12:27

Nieuws

Terug naar overzicht

Een pleidooi voor stilte


Datum: 23 november 2015

Zondag 29 november leidt ds. J. Groenleer uit Leiden beide diensten in De Wegwijzer.

 Om 10 uur gaat de verkondiging over Psalm 65:2a. Met stilte hebben we moeite. Psalm 65 houdt een pleidooi voor stilte; de stilte als een moment om diepe eerbied en verwondering aan God te laten blijken. Er zijn verschillende redenen voor. O.a.: God is Hoorder van het gebed; Hij verzoent de schuld en gunt ons elke week een dag van rust om samen op adem te komen en te genieten van wat God geeft. God houdt maar niet op om trouw te zijn, ondanks onze ontrouw. Om stil van te worden.

 Om 17 uur begint de middagdienst. De verkondiging gaat dan over Lucas 21: 25-31. De angst in de samenleving begint aardig om zich heen te grijpen en zich in de harten van mensen te nestelen. Het zijn verschrikkelijke dingen die de wereld teisteren en wellicht nog zullen teisteren. In de Bijbel wordt niet gedaan alsof het allemaal wel meevalt. Maar in dat alles is de voetstap van Jezus als het ware te horen. We worden geroepen om te letten op wat God gedaan heeft en nog doen zal in en door Hem. De vraag is dan ook: door wie of wat laten we ons leiden? Door wat er in de wereld of ons eigen leven gebeurt, óf door Jezus die op komst is en verlossing en bevrijding met zich meebrengt?

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten