Orgel Bijbelboek

Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.

Jesaja 11:5

Nieuws

Terug naar overzicht

Dankdag in De Wegwijzer


Datum: 01 november 2015

Op woensdag 4 november wordt er dankdag gevierd in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. Ds. G. Vos zal beide vieringen leiden. De officiële benaming is 'dankdag voor gewas en arbeid'. Twee keer per jaar wordt er op een woensdag een bijzondere feestdag gevierd. Op de tweede woensdag in maart wordt de biddag, en op de eerste woensdag van november de dankdag gevierd.
Om 15 uur begint de middagdienst en die is vooral gericht op de schoolgaande jeugd. Het thema is: Een huis op de rots en een huis op zand. In Israël maakt dat veel verschil. Jezus gebruikt het als voorbeeld voor ons dagelijks leven.
Wat kan een mens dankbaar zijn, wanneer hij een fundament heeft.
De dienst op Dankdagavond begint om 19:30 uur met als thema: Wie ben je voor me (geweest) is een belangrijke vraag voor relaties. Heerlijk is het om herinneringen op te halen bij een jubileum of bij een reünie. Van tevoren 'hoeft het niet zo nodig' maar achteraf 'had je het niet willen missen'. Danken is in het geloof een gouden begrip. Het is een werkwoord. Terugblikken om hoopvol vooruit te zien.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuws/ Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten