Bijbelboek Orgel

Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.

Jesaja 28:16

Nieuws

Terug naar overzicht

Met verwachting leven en sterven


Datum: 28 september 2015

 

Op zondag 4 oktober gaat professor G.C. den Hertog uit Apeldoorn voor in De Wegwijzer.

Om 10 uur wordt Lukas 11:9 gelezen over Bid en u zal gegeven worden… Het gaat hier om een opdracht van Christus, die met zijn persoon en weg helemaal verweven is. Het bidden, waartoe Jezus oproept, is niet iets van enkele momenten op een dag, maar van heel het leven. Het geeft ons leven richting en doel. Dit gebod is verbonden met een vaste belofte: u zal zeker gegeven worden. Anders gezegd: we zoeken niet zonder te vinden en we staan niet voor een dichte deur. God hoort ons, laat ons vinden en doet de deur voor ons open. Maar wát krijg je dan? De Heilige Geest, zegt Jezus. Dat is, dat je voor leven en sterven met God verbonden bent en blijft. Dan weet je genoeg om met verwachting te leven èn te sterven.

 Om 17 uur begint de middagdienst over Psalm 85. Een Psalm die begint met een uitbarsting van dankbaarheid over de vergeving die God geeft. Israël liep compleet de verkeerde kant op, voorgesorteerd voor de dood. En God keert dat om en richt hen op het leven, het leven met Hem. Maar dan klinkt er ook de klacht: hoe kan het dan dat het lijkt alsof er niets gebeurd is? Alsof Gods hand nog op ons drukt, in toorn? De doorbraak is dat de dichter het voornemen uit naar God te luisteren, die vrede spreekt. Gods redding is vlakbij de mensen die het van Hem verwachten. Wie Hem verwacht ziet wonderlijke dingen om zich heen gebeuren. Je moet er wel oog voor hebben…

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten