Orgel Bijbelboek

De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

Johannes 20:25

Nieuws

Terug naar overzicht

Alle deuren mogen voor je open gaan in De Wegwijzer


Datum: 14 september 2015

Ds. G. Vos leidt op zondag 20 september beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur is er voorbereiding voor het Heilig Avondmaal. Ds. Vos leest in de Bijbel Genesis 13 vers 10-18. Een sterk en mooi gevoel kan het zijn. Het besef dat de wereld voor je open ligt. Dat gevoel heeft Lot gehad toen Abraham hem de keuze liet. Lot heeft hem met twee handen aangegrepen. Benieuwd volgen we Lot totdat het beklemmend wordt. Wat voor Abraham overbleef was duidelijk tweede keus. Wonderlijk hoe alles voor Abraham ten goede keert. Alle deuren mogen voor je open gaan. Moet je ze werkelijk binnengaan?  

 Om 17 uur is de verkondiging een vervolg van afgelopen zondagmiddag. Vraag aan een tiener: van welk gezin zeg je, zo zou ik het later ook graag wel willen. Wanneer je zelf een gezin vormt. De manier waarop ouders met elkaar omgaan kan zorgen voor rust en veiligheid in een gezin. De vraag levert gegarandeerd een boeiend en ook wel spannend gesprek. In Johannes 17 vers 21 is iets vergelijkbaars aan de hand. Wanneer de discipelen werkelijk betrokken zijn op Christus dan zullen ze een soort van gezin vormen. Sterk genoeg om ook gastgezin te zijn. God wil hen zo verbinden met Christus dat ze vrede en richting uitstralen. Dat ze anderen helpen te geloven dat God Christus ook naar hen gezonden heeft.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten