Orgel Bijbelboek

Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils

Jesaja 12:3

Nieuws

Terug naar overzicht

Jeugdzondag in De Wegwijzer


Datum: 07 september 2015

Op zondag 13 september staat de jeugd centraal in de diensten van De Wegwijzer. Hiermee wordt ook de start van het nieuwe verenigingsseizoen ingeluid. Ds. G. Vos leidt de diensten. Om 10 uur leest hij in de morgendienst Lucas 10 vers 38-42. Plotseling hebben Martha en Maria 13 man op de maaltijd. Jezus en zijn discipelen komen aan op weg naar Jeruzalem. Dat is voor de zusters geen probleem. Als zij in de keuken zijn vertelt Jezus zijn leerlingen over de dingen die staan te gebeuren. Gaat Maria er ook bijzitten? Wat wordt dit toch verschillend opgevat door Martha en door Jezus. Alleen als Martha ook gaat luisteren, vallen de verschillen weg. We mogen samen met de kinderen luisteren naar een bijzondere boodschap.

 Om 17 uur gaat de verkondiging over Mattheus 16:13-20. De mensen in Israel snakken al lang naar de komst van Christus… wanneer hij komt. Ze hebben over Hem al dikwijls de 'klokjes' horen luiden in het Oude Testament. Drie jaar onderwijst Christus over die bijbelgedeelten. Hij spreekt met 'inside' kennis. Aangrijpend voor de mensen. Als Jezus vraagt wie de mensen dan denken dat Hij is komt niemand op Christus. Behalve Petrus. Jezus is blij verrast. Hij smeedt het ijzer nu het heet is. Ik zal mijn gemeente bouwen door mensen die Christus belijden. Er zijn heel wat kerken gebouwd. Tijd voor herbezinning hoe Christus de gemeente bouwt.  

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten