Orgel Bijbelboek

Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HERE, Hij zal u helpen.

Spreuken 20:22

Nieuws

Terug naar overzicht

Bidden en getuigen in De Wegwijzer


Datum: 24 augustus 2015

Student M.J. van Keulen uit IJsselmuiden leidt zondag 30 augustus de diensten in De Wegwijzer.

  Om 10 uur leest hij in de morgendienst Genesis 35: 1-15. Het kan je zomaar gebeuren: je wilt aan het werk gaan achter je bureau, maar je ziet door de bomen het bos niet meer. Grote stapels boeken en papier leiden je af van het werk dat je eigenlijk zou moeten doen. Het gevolg is dat je niets verder komt. Als christen kan je dit ook overkomen. Je wordt afgeleid door zoveel dingen in je leven dat je er niet toe komt tijd voor God vrij te maken. Aan de hand van het leven van Jakob willen gaan luisteren hoe God dan een nieuw begin wil geven om verder te gaan.

  Om 18:30 uur gaat de verkondiging over Kolossenzen 4: 2-6. Bidden en getuigen, twee belangrijke woorden in het leven van een christen. Paulus roept de gemeente van Kolosse op om te volharden in het gebed en een getuigenis af te geven naar buiten. Welke lessen daar voor ons in zitten daar willen naar luisteren aan de hand van het gelezen Bijbelgedeelte.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten