Orgel Bijbelboek

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Handelingen 20: 35b

Nieuws

Terug naar overzicht

Abraham in de klem in De Wegwijzer


Datum: 17 augustus 2015

Dominee G. Vos leidt zondag 23 augustus de diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur gaat de morgendienst over Abraham. Uit het niets komt de herdersvorst Abraham op. Hij is algemeen bekend als de vader der gelovigen. Zijn familie had het geloof al lang verlaten. Abraham maakte zich los van zijn traditie. Hij ging de stem van de God van zijn voorouders weer volgen. Hij deed dit niet om de welvaart, maar toch ging het hem goed, totdat hij terechtkwam in de honger. Ondanks dat verliest Abraham het geloof niet. Door deze onmogelijke toestand leert hij God nog beter kennen.

 Om 18:30 uur gaat de verkondiging over de derde bede in het Onze Vader. Uit onderzoek blijkt dat een grote meerderheid van niet-gelovigen ervan uit gaat dat 'gelovigen menen beter te zijn dan niet-gelovigen'. Mensen die in Christus geloven vinden echter dat ze geen haar verschillen van niet-gelovigen. Gelovigen bidden wel het onze Vader: Uw koninkrijk komen, Uw wil geschiede. Door de omgang met Christus zal God hen inschakelen in het doen van Zijn wil.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten