Orgel Bijbelboek

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal  opengedaan worden.

Mattheüs 7:7 en 8

Nieuws

Terug naar overzicht

Nooit meer dorst in De Wegwijzer


Datum: 09 augustus 2015

Student A. Hofland uit Groningen leidt zondag 16 augustus de diensten in De Wegwijzer. Dorst! Na een rondje hardlopen heb je meestal wel behoefte aan een grote slok water. Jezus zegt dat wij ook een andere dorst hebben. Verlangens, onvervulde wensen, zoals bij de Samaritaanse vrouw. Daarom biedt Hij levend water aan. Water, waar je nooit meer dorst van krijgt. Wat dat is? Daar willen we het samen over hebben in de dienst die om 10 uur begint.
Om 18:30 uur gaat de verkondiging over: Je favoriete leraar. Jong of oud: iedereen heeft of had wel een favoriete leraar. Opeens was het leren op school niet meer saai en droog, maar leuk en interessant. Leren in de kerk heeft een slechte naam. Teveel gericht op het hoofd, te weinig op het hart: en dan niet alleen catechisatie maar ook de preken. Wat kunnen we daaraan doen? Hoe moet dat, leren in de kerk? Jezus geeft ons een goed voorbeeld. In Mattheus 4:23 staat dat Hij onderwijs gaf, het koninkrijk verkondigde en genas. Hoofd, hart en handen. Hij had passie, deed het voor, en geeft ons de ruimte Hem te volgen. Zou Hij je favoriete leraar kunnen worden?
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht.
Lees het artikel ook op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten