Bijbelboek Orgel

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,


Filippenzen 3:20

Welkom

Wij zijn een kerkelijke gemeenschap, in Mijdrecht, naar Gods bedoeling. Een gemeente die een “wegwijzer” wil zijn en waar de boodschap van redding en genade in Jezus Christus in de verkondiging centraal staat, en waar de liefde van Christus herkenbaar is in de omgang met elkaar en in aandacht voor de medemens in de wereld. Daarom hebben wij onze gemeente de naam “De Wegwijzer” gegeven. >>>lees meer

Uitnodiging Kinderkerstfeest 2017

Klik op de uitnodiging om die te bekijken. De kinderen van de zondagschool zijn samen met de begeleiders nog druk bezig met de voorbereidingen voor de kerstfeestviering, die op eerste kerstdag 25 december om 16:00 uur gehouden zal worden. 

Emmaüs cursus: Een oriëntatie in het Christelijk geloof.

U weet vast wel van het bestaan van het christelijk geloof. Maar weet u ook wát christenen geloven? Zou u daarover wel eens meer willen weten? Wilt u kennis maken met het Christelijk geloof? Wilt u weten wat er in de Bijbel staat, het belangrijkste boek voor christenen? De cursus die u wordt aangeboden, biedt u de kans tot een nadere kennismaking met wat christenen geloven. >>>lees meer

De Wegwijzer in de media (2)

Voor de diensten van 3 december is een artikel geplaatst in de rubriek Nieuws. In De Groene Venen van 1-12-2017 is het artikel geplaatst op pag. 4 linksboven.

Voor de diensten van 26 november is een artikel geplaatst in de rubriek Nieuws. In De Groene Venen van 24-11-2017 is het artikel geplaatst op pag. 4 linksboven.

Benieuwd naar voorgaande berichten? Kijk naast de rubriek Nieuws ook eens in het nieuwsarchief dat tot 2013 terug gaat.

Samenkomsten

De samenkomsten van de gemeente worden 's zondags gehouden om 10:00 uur en 17:00 (18:30) uur in het kerkgebouw De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. In de maanden juni, juli en augustus is de tweede dienst om 18:30 uur. Indien u belangstelling heeft een dienst bij te wonen dan kunt u de Agenda van deze website raadplegen om te zien wie de voorganger is op een desbetreffende zondag. U/jij bent van harte welkom! >>>bekijk Agenda

De Wegwijzer in de media

Voor de diensten van 17 december is een artikel geplaatst in de rubriek Nieuws.

Voor de diensten van 10 december is een artikel geplaatst in de rubriek Nieuws. In De Groene Venen van 8-12-2017 is het artikel geplaatst op pag. 4 linksboven.

 

Vrije inloop in verenigingsgebouw ’t Kruispunt

Je bent elke vrijdag tussen 10 en 12 uur van harte welkom in 't Kruispunt, Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Gewoon, omdat het leuk is om mensen te ontmoeten, er even uit te zijn, en om een praatje te maken. De koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar. Bekijk de uitnodiging.

Agenda

Vrouwenkring: Kerstviering met gasten
13 december 2017 (19:30 - 21:30)

Bijbelkring Neig Uw Oor Nu: Bijbelstudieavond
13 december 2017 (20:00 - 21:30)

Bijbelkring WWJD-2: Bijbelstudieavond
14 december 2017 (20:00 - 21:30)

Kerkenraad: Moderamen
14 december 2017 (20:00)

Bijbelkring WWJD-1: Bijbelstudieavond
15 december 2017 (20:00 - 21:30)

Ga naar de agenda